Sanoq sistemasi bo'yicha darsliklar

2 lik sanoq sistemasidan 8 lik sanoq sistemasiga o'tish
Darslikni ko'rish

2-mavzu:Ikkilik sanoq sistemasidan o'n oltilik sanoq sistemasiga o'tkazish
Darslikni ko'rish

O'nlik sanoq sistemasidan ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazish
Darslikni ko'rish

O'nlik sanoq sistemasidan ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazish (Bo'lish usuli bilan)
Darslikni ko'rish


Sakkizlik sanoq sistemasida qo'shish amalini bajarish
Darslikni ko'rish