Fizik kataliklarning nomi

Birligi

Nomlanishi

Formula

Daraja ko’rsatkichlari

O’zbekcha

Xalqaro

m

kg

s

А

К

к v

Uzunlik

L

metr

m

m

L

1

Og’irlik

m

kilogramm

kg

kg

m

1

Vaqt

t

sekund

s

s

t

1

Tok kuchi

I

amper

А

A

I

1

Termodinamik tempratura

T

kelvin

К

K

T

1

Yuza

S

Kv. metr

m2

m2

S

2

Hajm

V

Kub metr

m3

m3

V

3

Chastota

f

gerts

Hz

Hz

f = 1/t

−1

Tezlik

v

m/s

m/s

v = dL/dt

1

−1

Tezlanish

a

m/s2

m/s2

ε = d2L/dt2

1

−2

Burchak tezligi

ω

рад/с

rad/s

ω = dφ/dt

−1

Burchak tezlanishi

ε

рад/с2

rad/s2

ε = d2φ/dt2

−2

Kuch

F

Nyuton

N

N

F = ma

1

1

−2

Bosim

P

Paskal

Pa

Pa

P = F/S

−1

1

−2

Ish,Energiya

A

Joul

J

J

A = F·L

2

1

−2

Impuls

p

kg·m/с

kg·m/s

p = m·v

1

1

−1

Quvvat

N

vatt

W

W

N = A/t

2

1

−3

Elektr sig’im

q

Kulon

C

C

q = I·t

1

1

Kuchlanish, Elektr potensiali

U

Volt

V

V

U = A/q

2

1

−3

−1

Elektr maydon kuchlanganligi

E

V/m

V/m

E = U/L

1

1

−3

−1

Elektr qarshilik

R

om

Оm

Ω

R = U/I

2

1

−3

−2

Elektr sig’im

C

farad

F

F

C = q/U

−2

−1

4

2

Magnit induksiya

B

tesla

T

T

B = F/I·L

1

−2

−1

Magnit maydon kuchi

H

A/m

A/m

−1

1

Magnit o'qi

F

vaber

Wb

Wb

F = V·S

2

1

−2

−1